Biblioteka

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Archiwum Biblioteki - Kronika Meluzyny

Przekazanie kroniki teatru Meluzyna bibliotece

>> Przekazanie kroniki teatru Meluzyna bibliotece

28 lutego 2009 roku zbiory Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Olecku wzbogaciły się o niezwykle ciekawy dokument. Jest to kronika Teatru Poezji „Meluzyna” z Olecka. Kronikę prowadził od początku powstania „Meluzyny” pan Józef Bojar – opiekun teatru, kierownik Klubu Powszechnej Spółdzielni Spożywców (PSS-Społem) w Olecku, a o własne archiwalia i komentarze uzupełnił ją Roman J. Maciejewski.
Księgę na ręce kierownika biblioteki Katarzyny Jeżewskiej przekazali uroczyście byli członkowie grupy Meluzyna. Pani kierownik obiecała obecnym przy przekazaniu aktorom Meluzyny, że księga będzie pieczołowicie przechowywana i udostępniana wszystkim, którzy będą chcieli się z nią zapoznać.
Teatr Poezji „Meluzyna” powstał w 1965 roku przy klubie Oddziału WSS w Olecku.
Jego założycielem, inspiratorem i długoletnim reżyserem był Stanisław Miedziewski. W roku 1975 prowadzenie „Meluzyny” objął Lech Dudanowicz, uczeń S. Miedziewskiego.
Od początku działalności „Meluzyny” przewinęło się przez teatr wielu młodych ludzi. Byli to między innymi: Jadwiga Miedziewska, Lech Dudanowicz, Jerzy Olszewski, Barbara Jusińska, Danuta Rant, Irena Pajączkowska, Tadeusz Maksimowicz, Henryk Filipowicz, Maria Sołtysiak. Wieloletnim opiekunem i „dobrym duchem” teatru był kierownik klubu WSS w Olecku Józef Bojar.
Teatr zainaugurował swoją działalność montażem poetyckim: „Ziemia w cud zaklęta”, na który składały się teksty poetyckie (Gałczyńskiego, Jastruna, Sikiryckiego, poetów mazurskich) tematycznie związane z regionem Warmii i Mazur . Zespół w składzie: Stanisław Miedziewski, Jadwiga Malinowska, Stanisław Szuliński, Józef Purwiński, Teresa Późniak, Krystyna Zieniewicz i Leokadia Urbanowicz zajął trzecie miejsce wśród najlepszych w kraju amatorskich teatrów poezji uczestniczących w finale Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych.
Chętnych do pracy aktorskiej było wielu. Początkowo zespół liczył 15 członków. Byli wśród nich: murarze, handlowcy, nauczyciele, uczniowie. Skład ciągle zmieniał się, ale ambicje i umiejętności zespołu pozostawały na bardzo wysokim poziomie. Był to naprawdę dobry teatr - nowoczesny, ambitny zarówno w treści, jak i w środkach wyrazu. Wszystkie prezentowane przedstawienia były wydarzeniami artystycznymi na amatorskich scenach. Stawiały one „Meluzynę” w krajowej czołówce amatorskich teatrów poezji.

Kalendarium „Meluzyny”
1965 - „Ziemia w cud zaklęta” (III miejsce w finale ogólnopolskiego Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych)
1967 - „Niobe” K.I. Gałczyński (III miejsce na ogólnopolskim festiwalu teatrów poezji w Poznaniu.)
1968 - „Kwiaty polskie” Juliana Tuwima
1968 – II nagroda Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności
1969 - „ Dwunastu” Aleksandra Głodka
1969 - „Wit Stwosz” K.I. Gałczyńskiego
1970 - „Słowo o Jakubie Szeli” Brunona Jasielskiego
1972 - „Ballada o poecie i śmierci” (wyróżnienie podczas Dekady Kultury Bułgarskiej)
1973 - „Pugaczow” Sergiusza Jesienna
1973 – „Kopernik” na podstawi tekstów Dantego Alighieri, Giordana Bruno, Tadeusza Śliwiaka, Hieronima Morstina, Sobczka
1974 – I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Poszukujących w Kazincbarcika (Węgry)
1976 – I nagroda w konkursie Polskiego Radia – „Jarmark Niedzielny”
1977 – II nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Poezji w Koninie
1977 – „Pugaczow” Sergiusza Jesienna w reżyserii L. Dudanowicza
1978 – Olsztyn, Kielce, Kraków, Konin, Augustów, Ełk – prezentacje spektaklu „Pugaczow” w nowej reżyserii L. Dudanowicza
galeria