Deklaracja dostępności

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Deklaracja dostępności

informacje_o_dostepności Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Deklaracja dostępności serwisu Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” ROK „MG” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”

Data publikacji strony internetowej: 2000-06-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-11
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolności 22, 19-400 Olecko.
Telefon: +48 87 520 20 59,
Email: rok@rokmg.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Każdy ma prawo: