Kino

 

Ekobilet Kino Szkoła SKSiL PISF Sieć Polskich Kin Cyfrowych

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Regulamin

Regulamin do pobrania w pliku *.pdf

Załącznik do zarządzenia nr ORM.015-4/13 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Regulamin kina „Mazur” w Olecku
Regulamin określa zasad
Regulamin kina „Mazur” w Olecku
Regulamin określa zasady korzystania z kina „Mazur” w Olecku.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym rzędem i miejscem na bilecie.
7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie.
8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” w kinie kategorycznie zabrania się:
a) dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmn.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b) korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów,
c) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek,
d) głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren kina.
10. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych.
11. Za rzeczy pozostawione na sali kina nie ponosimy odpowiedzialności.
12. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na sali kina porządku oraz czystości.
13. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
14. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 2
1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 87 520 25 16 wew. 35, na stronie internetowej www.przystanek.pl lub osobiście w kasie kina.
2. Rezerwację na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w kasie kina podając nazwisko pod jakim została zrobiona rezerwacja.
3. Bilet zarezerwowany przez stronę internetową „Kup bilet” należy odebrać 15 minut przed seansem. Nieodebranie w tym czasie spowoduje usunięcie rezerwacji.
4. Kasa kina czynna jest na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu, zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu po okazaniu ważnego biletu wraz z paragonem fiskalnym.
6. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.
7. Członkowie grup zorganizowanych w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą wejść do kina tylko pod opieką opiekuna lub opiekunów.
8. Bezpłatne wejścia opiekunów grup zorganizowanych obowiązują tylko na seanse wyświetlane do godz. 15.
9. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 25 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
1) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej.
2) W przypadku, gdy klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych klientów.
3) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu.
4) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.
11. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej w następujących przypadkach:
1) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.
2) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.
3) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 godziny przed imprezą lub seansem, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
12. Na projekcje filmów w kinie „Mazur” obowiązują następujące ceny biletów:
1) ceny biletów na projekcje analogowe i cyfrowe 2D: normalny - 16 zł, ulgowy - 14 zł, grupowy - 11/12 zł
2) ceny biletów na projekcje cyfrowe 3D: normalny - 20 zł, ulgowy - 17 zł, grupowy - 15 zł
Uwaga! Informujemy, że powyższe ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu.
13. Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo założyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D.
14. Okulary można kupić w kasie kina. Cena okularów dla dzieci i osób dorosłych – 4 zł.
15. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.
16. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru projekcji, jeśli klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów zakupionych w innym miejscu niż kasa kina „Mazur”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3
1. Na całym terenie kina obowiązuje zakaz palenia.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kina.
3. Toalety przeznaczone są tylko dla klientów kina.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lutego 2015 r.