Nasze projekty

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Nasze projekty

„Czar Północy – rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa”

2-logo_projekt_rosja_2020.pngOd 1 października 2019 r. rozpoczął się projekt Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i samorządu miasta Gusiewa pt.: „Czar Północy – rozwój turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Cel projektu: Rozwój turystyki festiwalowej w oparciu o prezentację dziedzictwa kulturowego jako szansa na wzrost społeczno-gospodarczy w polsko-rosyjskim regionie przygranicznym.

W ramach tego projektu zostanie wyremontowane i wyposażone prawe skrzydło budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, natomiast na potrzeby Dziecięco-Młodzieżowego Centrum w Gusiewie zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do pracowni robotyki.

Po stronie polskiej w ramach projektu przewidziano następujące działania:
• piwnica - wykonanie pracowni muzycznej wraz z reżyserką do nagrywania dźwięku, zakup m.in.: mikrofonów, kabli, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem do rejestracji dźwięku, monitorów, odsłuchów, systemu wygłuszenia;
• parter - remont garderoby dla artystów, toalet oraz ciągu komunikacyjnego;
• 1. piętro - remont sali wystawienniczej z funkcją konferencyjną (Galeria im. A. legusa), toalet i ciągu komunikacyjnego, zakup m.in.: nagłośnienia, oświetlenia wystawienniczego, paneli zaciemniających na okna, ekranu zwijanego, projektora, stolików konferencyjnych, krzeseł składanych); • 2. piętro – remont ciągu komunikacyjnego oraz toalet; wyposażenie Oleckiej Izby Historycznej – zakup m.in. gablot multimedialnych, audio przewodników;
• remont klatki schodowej;
• wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych przy holu kina.
• Transgraniczna Akademia Sztuk – wymiana młodzieży, warsztaty dla młodzieży, których efektem będzie nowe wydarzenie kulturalne „Czar Północy”, podczas którego zaprezentują się gwiazdy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej.

Wartość całkowita projektu: 403 443,00 euro.
Dofinansowanie projektu: 361 978,70 euro.
Lider projektu (ROK „Mazury Garbate”): 169 742,30 euro.
Partner projektu (Partner Rosyjski): 192 236,40 euro.

Ta publikacja powstała przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
2-logo_projekt_rosja_2020.png
This publication was created and maintained with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

"Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.”
„The contents of this document are the sole responsibility of and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.”