Nasze projekty

 

Newsletter

Jeli chcesz otrzymywa na swoj skrzynk mailow bezpatny informator kulturalny, w ktrym znajdziesz najwiesze informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim miecie wpisz adres e-mail

wylij

 

CZAR PӣNOCY

„Czar Pnocy – rozwj turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa”

2-logo_projekt_rosja_2020.pngOd 1 padziernika 2019 r. rozpocz si projekt Regionalnego Orodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i samorzdu miasta Gusiewa pt.: „Czar Pnocy – rozwj turystyki festiwalowej Olecka i Gusiewa” z Programu Wsppracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Cel projektu: Rozwj turystyki festiwalowej w oparciu o prezentacj dziedzictwa kulturowego jako szansa na wzrost spoeczno-gospodarczy w polsko-rosyjskim regionie przygranicznym.

W ramach tego projektu zostanie wyremontowane i wyposaone prawe skrzydo budynku Regionalnego Orodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, natomiast na potrzeby Dziecico-Modzieowego Centrum w Gusiewie zostanie zakupiony nowoczesny sprzt do pracowni robotyki.

Po stronie polskiej w ramach projektu przewidziano nastpujce dziaania:
• piwnica - wykonanie pracowni muzycznej wraz z reyserk do nagrywania dwiku, zakup m.in.: mikrofonw, kabli, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem do rejestracji dwiku, monitorw, odsuchw, systemu wyguszenia;
• parter - remont garderoby dla artystw, toalet oraz cigu komunikacyjnego;
• 1. pitro - remont sali wystawienniczej z funkcj konferencyjn (Galeria im. A. legusa), toalet i cigu komunikacyjnego, zakup m.in.: nagonienia, owietlenia wystawienniczego, paneli zaciemniajcych na okna, ekranu zwijanego, projektora, stolikw konferencyjnych, krzese skadanych); • 2. pitro – remont cigu komunikacyjnego oraz toalet; wyposaenie Oleckiej Izby Historycznej – zakup m.in. gablot multimedialnych, audio przewodnikw;
• remont klatki schodowej;
• wykonanie azienki dla osb niepenosprawnych przy holu kina.
• Transgraniczna Akademia Sztuk – wymiana modziey, warsztaty dla modziey, ktrych efektem bdzie nowe wydarzenie kulturalne „Czar Pnocy”, podczas ktrego zaprezentuj si gwiazdy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej.

Warto cakowita projektu: 403 443,00 euro.
Dofinansowanie projektu: 361 978,70 euro.
Lider projektu (ROK „Mazury Garbate”): 169 742,30 euro.
Partner projektu (Partner Rosyjski): 192 236,40 euro.

Ta publikacja powstaa przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.
2-logo_projekt_rosja_2020.png
This publication was created and maintained with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020.

"Za tre tego dokumentu odpowiada cakowicie Regionalny Orodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i w aden sposb nie moe on by traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej lub Wsplnego Sekretariatu Technicznego Programu Wsppracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.”
„The contents of this document are the sole responsibility of and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.”