Izba Historyczna

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

spotkania 2013

17 maja - spotkanie w Izbie Historycznej

>> 17 maja - spotkanie w Izbie Historycznej

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna, Budynek Urzędu Miejskiego w parku, I piętro

Zapraszamy na spotkanie z Grzegorzem Jasińskim i z Dominikiem Krysiakiem pt. Mazurzy: polscy - niemieccy? Sytuacja ludności rodzimej w latach 1918–1956.
Grzegorz Jasiński – historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Dominik Krysiak – historyk, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podejmą na spotkaniu dyskusję na temat świadomości narodowej, jej przeobrażaniu się na wskutek planowych działań rządu Pruskiego i naturalnych zmian zachodzących w społeczeństwie, mieszkańców Prus Wschodnich.
Grzegorz Jasiński zajmuje się w swojej pracy naukowej badaniem świadomości narodowej mieszkańców Prus Wschodnich, historią ewangelików oraz dziejami i kulturą tego regionu.
Dominik Krysiak zajął się problematyką społeczno-politycznej historii Warmii i Mazur po 1945.
Zapraszamy na spotkanie i na rozmowy.

1-2 maja - Olecka Izba Historyczna zaprasza

>> 1-2 maja - Olecka Izba Historyczna zaprasza

W dniach 1-2 maja w godzinach 14.00-16.00 zapraszamy do Oleckiej Izby Historycznej (Plac Wolności 1) na Kiermasz książki regionalnej. Natomiast w dniu 1 maja w godz. 14.00-16.00 zapraszamy dzieci do zabawy pt. "Do Królestwa Księgolandu zapraszają Książę Tom i Książniczka Zakładka".

26 kwietnia - spotkanie z Barbarą Fatygą

>> 26 kwietnia - spotkanie z Barbarą Fatygą

godz. 17.00, Olecka Izba Historyczna, Plac Wolności 1

26 kwietnia, wyjątkowo w piątek, zapraszamy o godzinie 17,00 na spotkanie z Barbarą Fatygą pt. Kultura pod pochmurnym niebem, czyli o problemach z kulturą w Olecku.
Profesor Barbara Fatyga, antropolog kultury, kulturoznawca i socjolog kierowała zespołem merytorycznym „Obserwatorium żywej kultury”. Badania nad stanem kultury na Warmii i Mazurach opublikowane zostały w raporcie: Kultura pod pochmurnym niebem. Dynamiczna prognoza stanu kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Raport i rekomendacje praktyczne.Olsztyn-Warszawa 2012. Zrealizowany dzięki grantowi udzielonemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego projekt objął swoją uwagą także stan kultury w Olecku.
W obrębie zainteresowań naukowych profesor Barbary Fatygi znalazły się przede wszystkim: kultura współczesna, teoria kultury,antropologia młodzieży, subkultury młodzieżowe, socjologia wsi, socjologia nauki i inne.
Barbara Fatyga jest autorką m.in. opracowania: Młodość bez skrzydeł: nastolatki w małym mieście: raport z badań i diagnoza sytuacji społeczno-kulturalnej.
Zapraszamy

18 kwietnia - Ewangelicy w Olecku po 1945 roku  - spotkanie z ks. D.R. Banachem

>> 18 kwietnia - Ewangelicy w Olecku po 1945 roku - spotkanie z ks. D.R. Banachem

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna (budynek Urzędu Miejskiego w parku, I piętro)

Zapraszamy na spotkanie z ks. Dawidem R. Banachem, pastorem parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach, który opowie o losach ewangelików oleckich po 1945 roku.
Ewangelicy w Olecku po zakończeniu drugiej wojny światowej i zmianie granic polskich to nie tylko Mazurzy i dawni mieszkańcy miasta i okolic, którzy pozostali w swojej małej ojczyźnie, to także ci nieliczni, którzy tu się osiedlili po 1945 roku. Poznaniu ich dramatycznych losów sprzyja znajomość istoty wiary luterańskiej i zasad, którymi kierują się w życiu jej wyznawcy.
Jak w trudnych powojennych czasach pielęgnowali swoje obyczaje, chronili dziedzictwo wiary i tożsamości? Co się z nimi stało, skoro tak mało o nich dziś wiemy i tak mało ich w naszym najbliższym otoczeniu? A jeżeli są, to jak bardzo zmieniło się ich życie, zwyczaje, skro przyszło im żyć na tej samej ziemi, ale w innym kraju?
Na te wszystkie pytania odpowie ks. Dawid R. Banach w swoim wystąpieniu pt. Ewangelicy w Olecku po 1945 roku.
Zapraszamy na wykład i dyskusję.

11 i 12 kwietnia - warsztaty

>> 11 i 12 kwietnia - warsztaty "150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego"

Olecka Izba Historyczna, 11 i 12 kwietnia 2013 w godz. 9.00-12.00

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów na warsztaty
150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Warsztaty poprowadzi Pan Jacek Rutkowski
(Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku)

Czas trwania jednego warsztatu ok.45 min, zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zabytkowych dokumentów z epoki.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach pod nr telefonu 517 344 919.

<< 1 2 3 >>