Izba Historyczna

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

spotkania 2013

12 grudnia - spotkanie z Adamem Żywiczyńskim

>> 12 grudnia - spotkanie z Adamem Żywiczyńskim

godz. 17:00, Olecka Izba Hiztoryczna

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 12 grudnia (czwartek) o godzinie 17,00 na spotkanie pt. Pozycja graniczna. Historia, stan zachowania, badania i zagospodarowanie turystyczne, którego prelegentem będzie Adam Żywiczyński Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach.
Czwartkowe spotkanie z historią jest kontynuacją wykładu i długiej po nim dyskusji uczestników i prowadzącego na temat systemu obronnego zbudowanego w Prusach Wschodnich w okresie pierwszej wojny światowej. Tym razem będziemy mieli możliwość wysłuchania informacji o umocnieniach obronnych, jakie na terenie Mazur i pasa od linii Niemna po Narew, wykorzystali Niemcy w trakcie drugiej wojny światowej.
Zapraszamy na wykład i dyskusję.

28 listopada -

>> 28 listopada - "Ełk-stolica Mazur?" - spotkanie ze Stefanem Marcinkiewiczem

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

Zapraszamy na spotkanie ze Stefanem Marcinkiewiczem p.t. "Ełk - stolica Mazur?".

Ełk przed drugą wojną określany był jako stolica Mazur. Świadczą o tym przykładowo banknoty zastępcze z roku 1920 (tzw. notgeld), przewodniki turystyczne i pocztówki z lat 30. i 40. XX w. Jednak trudno jest odnaleźć dokument potwierdzający domniemany status stolicy Mazur. Andreas Kossert mówi o Ełku jako „nieoficjalnej” stolicy regionu. Jan Kawecki wskazuje, że Ełk był „ongiś” stolicą Mazur, zaś statusu stolicy należało szukać w tradycji. W tym kontekście należy postawić sobie kilka pytań? Czy Mazury kiedykolwiek posiadały stolicę? Jakie są korzenie hasła „Ełk – stolica Mazur” (Lyck Masurens Hauptstadt)? Jakie miasto/miasta można uznać za współczesną stolicę Mazur? Czy Mazury potrzebują w ogóle stolicy?

24 października - spotkanie w Izbie Historycznej

>> 24 października - spotkanie w Izbie Historycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają
24 października, jak zwykle w czwartek, o godzinie 16,00 na spotkanie z Jarosławem Szlaszyńskim pt. Razem, osobno czy przeciw sobie. Relacje ludności na pograniczu polsko-pruskim - na podstawie źródeł historycznych.
Jarosław Szlaszyński jest wicestarostą Augustowa, ale do Oleckiej Izby Historycznej na spotkanie z Państwem przyjeżdża jako historyk, autor kilku książek, m.in. o dziejach Augustowa, Kanału Augustowskiego, Ziemi Augustowskiej. Jego zainteresowania badacza obejmują także pogranicze polsko-pruskie. Tereny przygraniczne dzielą i łączą jednocześnie dwa państwa, ludzi, którzy tam mieszkają. Jakie były te stosunki gospodarcze, społeczne, polityczne będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się na czwartkowym spotkaniu.
Zapraszamy.

14 września - spotkanie z ks. Julianem Żołnierkiewiczem

>> 14 września - spotkanie z ks. Julianem Żołnierkiewiczem

godz. 16:00, nowa siedziba Oleckiej Izby Historycznej, II piętro, budynek ROK

Julian Żołnierkiewicz, ksiądz, infułat Archidiecezji Warmińskiej, archiprezbiter olsztyński, doktor socjologii, w latach 1946 do 1951 pobierał nauki w szkole ogólnokształcącej w Olecku. Po zdanej maturze wyjechał na studia filozoficz­ne i teologiczne, które podjął na Wyższym Seminarium Duchownym w Olsz­tynie. Po wyświęceniu w 1956 roku osiadł w Ełku, gdzie był do 1959 roku wikariuszem w kościele św. Wojciecha. Związany już zawsze z Warmią i Ma­zurami pełnił wiele ważnych funkcji religijnych i społecz­nych. Do Olecka Julian Żołnierkiewicz przyjechał w sierpniu 1946 roku jako repatriant ze Wschodu wraz z rodzicami i rodzeństwem (urodził się w powie­cie nowogródzkim). W mieście nad Legą spędził kilka młodzieńczych lat, gdy kształtuje się charakter, budzi ciekawość świata, buduje osobowość. Zawiązane wówczas więzi przyjaźni i przywiązanie do miejsca przeżytej młodości przetrwały do dziś. Zapraszamy na opowieść o Olecku i ludziach sprzed lat.

21 czerwca (piątek) - spotkanie z prof. Wojciechem  Łukowskim i Ewą Kozłowską

>> 21 czerwca (piątek) - spotkanie z prof. Wojciechem Łukowskim i Ewą Kozłowską

godz. 17.00, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa (budynek Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku, I piętro)

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają na spotkanie z prof. Wojciechem Łukowskim i Ewą Kozłowską pt. "O podróżowaniu między Oleckiem, Filipowem, Białą Piską i Szczuczynem: czy istnieje granica między Mazurami a Podlasiem?
Niedaleko na wschód i południe od Olecka przez niemal 300 lat przebiegała granica między Prusami Wschodnimi a Ziemiami Polskimi. Granica ta, obok portugalsko-hiszpańskiej, była najdłużej istniejącą granicą w Europie. Od 1945 roku ta granica przestała istnieć. Pojawia się jednak ciągle pokusa, aby zapytać, jak wygląda życie po obu stronach tej "granicy"? Czy można odnaleźć różnice w sposobie postrzegania świata, mentalności? A może Olecko czy Gołdap, chociaż leżą na Mazurach, są kulturowo częścią Suwalszczyzny? A może chodzi jeszcze o coś zupełnie innego?
Ewa Kozłowska (fotografka, rodem z Olecka) i Wojciech Łukowski (profesor UW, rodem z Giżycka) od 2012 roku podróżują wzdłuż dawnej granicy, robiąc zdjęcia, rozmawiając z Mieszkańcami, widząc świat, który tam istnieje.

1 2 3 >>