Izba Historyczna

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Spotkania 2015

12 grudnia - spotkanie z Agatą Tuszyńską

>> 12 grudnia - spotkanie z Agatą Tuszyńską

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

Zapraszamy na spotkanie autorskie z pisarką, poetką i reportażystką - Agatą Tuszyńską.
Reportażystka, historyk literatury i teatru, poetka, prozaiczka, wyróżniona nagrodą im. Ksawerego Pruszyńskiego przyznawaną przez polski PEN Club, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej PWST. Urodziła się w 1957 w Warszawie.
Podczas spotkania będzie opowiadać o swojej najnowszej książce „Narzeczona Schulza”. Będzie też możliwość zakupienia książek i otrzymania autografu autorki.
Spotkanie organizuje Olecka Izba Historyczna i Fundacja Wspierania Rozwoju Edukacji i Kultury „Na Mazurach”.
O pisarce czytaj tu...

3 grudnia - spotkanie Koła Miłośników Ziemi Oleckiej

>> 3 grudnia - spotkanie Koła Miłośników Ziemi Oleckiej

Koło Miłośników Ziemi Oleckiej zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 3 grudnia o godz. 18:00 w siedzibie Oleckiej Izby Historycznej, Plac Wolności 22 (2 piętro)

 26 listopada - spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej

>> 26 listopada - spotkanie w Oleckiej Izbie Historycznej

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

Zapraszamy na spotkanie ze Zbigniewem Kaszlejem pt. Działalność i ujawnienie Obwodu Olecko-Gołdap Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Olecko, miasto w dawnych Prusach Wschodnich, po przejściu frontu w styczniu 1945 roku zostało wcielone do Polski na mocy ustaleń przywódców koalicji antyhitlerowskiej podczas konferencji w Teheranie. Pierwsi osadnicy zaczęli napływać wiosną z pobliskich powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, później także z innych regionów Polski, powracali z zsyłek ze Związku Radzieckiego i Niemiec. Wśród tych nie tworzących jeszcze wspólnoty mieszkańców powiatu oleckiego zawiązywały się formalne grupy oporu wobec nowych władz państwa. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość nie działało jednak na terenie nowych powiatów długo.
O strukturach ugrupowania, jej członkach i losach na obszarze powiatu oleckiego i gołdapskiego opowie Zbigniew Kaszlej, historyk, członek Zarządu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, badacz powojennych dziejów Polski Północno-Wschodniej.
Zapraszamy.

30 października - spotkanie pt. Obława Augustowska

>> 30 października - spotkanie pt. Obława Augustowska

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

W lipcu 1945 roku specjalne oddziały Armii Czerwonej i NKWD przeprowadziły na terenie Puszczy Augustowskiej (rejon powiatu suwalskiego i augustowskiego) szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną skierowaną przeciwko mieszkańcom podejrzanym o sprzyjanie działającym w tym regionie partyzantom. Z zatrzymanych ponad siedmiu tysięcy osób, nie wróciło do domów około 600. Do dziś ich los, miejsce śmierci i pochówku nie są znane mimo poszukiwań prowadzonych zarówno przez rodziny zatrzymanych, jak i historyków. Ślady poszukiwań kilkakrotnie prowadzą do Olecka, Miasta w lipcu 1945 roku wciąż opustoszałego, w którym stacjonowały specjalne brygady Armii Czerwonej.
O dramatycznych wydarzeniach lipca 1945 roku oraz obecnym stanie badań opowie Celina Kalejta historyk z Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
Zapraszamy.

1 października - spotkanie z Marcinem Zwolskim

>> 1 października - spotkanie z Marcinem Zwolskim

godz. 17:00, Olecka Izba Historyczna

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna zapraszają 1 października (czwartek) o godzinie 17:00 na spotkanie z Marcinem Zwolskim pt. Dzieje Solidarności Regionu Pojezierze (1980-1989). Olecko – miejsce w historii ruchu.
„Region Pojezierze”, ciekawy i specyficzny, tworzył się w atmosferze optymizmu i wiary w siłę nowo powstałego Związku. Jednocześnie nie był to Region jednolity i zgodny, szczególne tarcia miały miejsce od początku pomiędzy działaczami z Giżycka i Suwałk, konkurującymi o przywództwo. W tej sytuacji rola mniejszych ośrodków, takich jak np. Olecko, była niezwykle ważna. Tym bardziej, że działacze z tej miejscowości cieszyli się dużym poważaniem wśród związkowców z całego Regionu. Niektórzy twierdzili wręcz, że z Olecka pochodzili "najrozsądniejsi lokalni działacze". Znaczenie Olecka nieco zmalało w stanie wojennym, ale na etapie odbudowy Związku w końcu lat 80. ponownie wzrosło, czego dowodem był Walny Zjazd Delegatów z lipca 1989 r., który odbył się w tym mieście, a który doprowadził do ponownego zjednoczenia Regionu.
Marcin Zwolski, historyk IPN, autor książki "Więzienie w Białymstoku w latach 1944-1956".

1 2 3 >>