ROK

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Tekst łatwy do czytania - ETR

ETR - logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony kciuk w geście OK

>> ETR - logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony kciuk w geście OK

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” w skrócie ROK znajduje się przy ulicy Plac Wolności 22 w Olecku.

Budynek ma dwa wejścia: jedno wejście od ulicy Plac Wolności przez kino „Mazur” - to wejście jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz dla mam z dziećmi.
drugie z boku budynku (wejście od szkoły muzycznej)
W głównym budynku na drzwiach wejściowych do poszczególnych biur i sal znajdują się tabliczki z oznaczeniem pomieszczeń.
Mamy jedną toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na parterze w holu kina „Mazur”
Regionalny Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu, ochronie kultury, inspirowaniu, organizowaniu i wspieraniu lokalnych przedsięwzięć kulturalnych, w szczególności realizowanych w powiązaniu z działaniami z obszaru edukacji, ekologii, nauki, turystyki i przedsiębiorczości.

./upload/sala_widowiskowa_rokmg.jpg Sala widowiskowa:
Na sali widowiskowej organizujemy koncerty, przedstawienia teatralne, uroczystości i inne imprezy.
./upload/galeria_prawdziwej_sztuki_im_A_legusa.jpg Galeria Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa: W galerii organizujemy wystawy, organizujemy spotkania oraz inne wydarzenia.

./upload/studio_nagran_rokmg.jpg Studio nagrań:
W studiu nagrań nagrywamy muzykę, piosenki i robimy ich montaż.
./upload/sale_rokmg.jpg Sale, w których odbywają się zajęcia edukacyjne:
Posiadamy sale, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy zajęcia plastyczne, teatralne, fotograficzne, taneczne oraz wokalne.

Przy ROK działa Zespół "Oleckie Echo", który swoim śpiewem zachęca, do zabawy w ludowej atmosferze.

./upload/mpbp_rokmg.jpg Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku:
Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców gminy i powiatu oleckiego. Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Popularyzuje książkę i czytelnictwo. Podejmuje również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
Biblioteka składa się z czterech podstawowych działów:
- wypożyczalni dla dorosłych
- czytelni dla dorosłych
- czytelni internetowej
- oddziału dla dzieci

Olecka Izba Historyczna:
Pokazane w Oleckiej Izbie Historycznej eksponaty, pochodzą ze zbiorów muzeów, instytucji oraz osób prywatnych. Wiele dokumentów lub ich kopii dotyczących historii Olecka zgromadzono w Opladen, w miejskim archiwum. Wciąż trwają dalsze badania nad dziejami Mazur. Powstanie Oleckiej Izby Historycznej pozwala częściej przypominać o historii naszego miasta, jego losach czy dorobku jego mieszkańców.

./upload/cit_rokmg.jpg Centrum Informacji Turystycznej zajmuje się:
- promocją materiałów oraz pomocą przy organizacji imprez lokalnych,
- prowadzeniem badań konsumenckich oraz wizerunku Warmii i Mazur /ankiety w jęz. polskim, niemieckim, angielskim oraz rosyjskim/,
- prowadzeniem barometru turystycznego,
- na bieżąco uaktualnianiem własnej strony internetowej,
- tworzeniem własnych publikacji dot. atrakcji turystycznych, ciekawych miejsc w Olecku i okolic oraz ich historię.

Możesz też do nas napisać e-mail na adres: rok@rokmg.pl
Jeśli chcesz zadzwonić zadzwoń pod numer: 87 520 20 59