ROK

 

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę mailową bezpłatny informator kulturalny, w którym znajdziesz najświeższe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w Twoim mieście wpisz adres e-mail

wyślij

 

Zarządzenia

Rodzina 3 plus

>> Rodzina 3 plus

Zarządzenie nr ORM.015-3/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” z dnia 2.06.2014 r. w sprawie Programu Olecka Rodzina 3+

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Olecku nr ORN.0007.78.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Olecka Rodzina 3+” którego celem jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin, promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, zarządzam co następuje:
§ 1
Każdy członek rodziny, biorący udział w Programie, posiadający Kartę Oleckiej Rodziny 3+, będzie mógł na preferencyjnych warunkach korzystać z usług Regionalnego Ośrodka Kultury.
§ 2
1. Posiadacza Karty uprawnia się do 30% ulg na obowiązujące ceny biletów wstępu na regularne zajęcia artystyczne i wydarzenia kulturalne organizowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”.
2. Ze względu na specyfikę rozliczeń zniżki nie obejmują cen biletów na seanse filmowe w kinie „Mazur”, za wyjątkiem wskazanych, specjalnie organizowanych projekcji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.